painting classes

Schilderles in Amsterdam Centrum

english below

OP MAANDAGMIDDAG EN WOENSDAGAVOND

Deelnemen: per 5x  of  flexkaart  of  10 rittenkaart

Een proefles (10€) is aan te bevelen en het hele jaar door mogelijk

Eind april/begin mei 2023 is er 3 weken geen schilderles ivm vakantie

presieze data volgen binnenkort

*

 

Atelier Plantage Muidergracht 121, Amsterdam

Maandagmiddag van 14 – 17uur

Woensdagavond  van 19.30 – 22uur.

 

*

De lessen worden het hele jaar doorlopend gegeven: zomervakantie, lentevakantie en kerstvakantie uitgezonderd. Je geeft je op per blokje van 5 lessen of koopt een flexkaart of een 10 rittenkaart.

Ik geef les in alle schilder- en tekentechnieken en richt me op een persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer. Vrij schilderen afgewisseld met opdrachten en thema lessen. Iedere les begint met lichtbeelden van een kleine intro-lezing over schilderkunstige onderwerpen bijvoorbeeld: techniek, materialen, kleur, kunstgeschiedenis, hedendaagse kunst, inspiratie, werkwijze etc… Deze onderwerpen worden altijd gekozen en afgesteld op de vraag en behoefte van de deelnemers.

*

Kosten:

Blokje van 5 opeenvolgende schildermiddagen of avonden is 105€ inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier). Inclusief thee en koffie. Exclusief groot papier, schilderdoekjes, Cobra- of olieverf.  ( Inclusief 1 keer gratis afmelding voor 24u van te voren). Betaling achteraf.

Flexkaart  4 lessen voor 105 € inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier) en inclusief 1 groot/middel/klein schilderdoekje, inclusief thee en koffie. Exclusief groot papier en Cobra- of olieverf. Instap wanneer je wilt, een half jaar geldig. Vooraf betalen. Je hoeft je niet af-te-melden, alleen aanmelden als je zin hebt 🙂 ! Voor schilderlessen zowel maandag als op woensdag. Maximaal ongeveer 10 personen per les, vol is vol.

Tienrittenkaart 10 lessen voor 210€, inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier) Inclusief thee en koffie, Exclusief groot papier, Cobra- of olieverf. instap wanneer je wilt, vooraf betalen, afmelden hoeft niet, alleen aanmelden. Voor zowel maandag als woensdag en 4 maanden geldig. Maximaal ongeveer 10 personen per les, vol is vol.

aangesloten bij:

JCFA

 

Sinds enige tijd begeleid ik met veel plezier jongeren vanaf 10 jaar die talent hebben ontdekt en het willen ontwikkelen.

Om het aanbod te bekijken van creatieve lessen voor jongeren in Amsterdam zie ook:

KUNSTVOL

Contact en meer informatie, stuur me een e-mail.

*

Deelnemers variëren: jong, oud, gevorderd, beginnend, zwart, wit, paars en groen allen welkom…

 

*

 

PAINTING CLASSES AMSTERDAM CENTER

Participate: per 5x  or  flex card  or  10 trip card

*

more information mail: jacominavanloon@gmail.com

 Monday afternoon from 2 to 5 p.m.

Wednesday evening of the month from 7.30 pm – 10 pm.

a trial lesson(10€) is recommended and possible all year round

At the end of April / beginning of May 2023 there will be no painting lessons for 3 weeks due to 
vacation, exact dates will follow shortly

*

The lessons are given continuously throughout the year: excluding summer holidays, spring holidays and Christmas holidays. You sign up per block of 5 lessons or buy a flex card or a Ten Trip.

I teach all painting and drawing techniques and focus on the personal development of every participant, nowadays interspersed with assignments and theme lessons. Each lesson starts with a small intro lecture on selected (painterly) artistic subjects, for example: technique, materials, color, art history, contemporary art, inspiration, working method, etc … These topics are always selected and adjusted to the demand and needs of the Attendees.

*

Cost:

Block of 5 consecutive painting afternoons or evenings is 105 € including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper). Including tea and coffee. Excluding large paper, canvases, Cobra or oil paint. (Including 1 free cancellation).

Flex card 4 lessons for 105 € including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper) and including 1 large / medium / small painting canvas, including tea and coffee. Excluding large paper and Cobra or oil paint. step in whenever you want, valid for a half year. Pay in advance. You do not have to log-off, only register if you feel like it :-)! Valid for all painting classes.

Ten Trip 10 lessons for 210 €, including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper) Including tea and coffee, Excluding large paper and Cobra or oil paint. entry when you want, prepay, you do not have to cancel, just register. valid for 4 months. Up to 9 people.

Contact and more information, send me an e-mail.

*

workshop op straat

 

*

Ook:

Dag / avond-workshops voor familie, vrienden, groepen, bedrijven.

*

Also:

Day / evening workshops for family, friends, groups, companies.

 

Jacomina.