painting classes

Schilderles in Amsterdam Centrum

english below

OP MAANDAGMIDDAG EN WOENSDAGAVOND

Deelnemen: per 5x  of  flexkaart  of  10 rittenkaart

NIEUW : TIEN-RITTENKAART 

*

 

Atelier Plantage Muidergracht 121, Amsterdam

Iedere maandagmiddag van 14 – 17uur

Om de week woensdagavond  van 19.30 – 22uur.

volgende avonden: 5 februari, 19 februari

en 4 maart, 18 maart

1 april en 15 april,
6 mei 2020.
Van 10 tot en met 31 mei gesloten wegens vakantie

*

De lessen worden het hele jaar doorlopend gegeven: zomervakantie, lentevakantie en kerstvakantie uitgezonderd. Je geeft je op per blokje van 5 lessen of koopt een flexkaart.

Ik geef les in alle schilder- en tekentechnieken en richt me op een persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer, tegenwoordig afgewisseld met opdrachten en thema lessen. Iedere les begint met een kleine intro-lezing over uitgekozen (schilder)kunstige onderwerpen bijvoorbeeld: techniek, materialen, kleur, kunstgeschiedenis, hedendaagse kunst, inspiratie, werkwijze etc… Deze onderwerpen worden altijd gekozen en afgesteld op de vraag en behoefte van de deelnemers.

*

Kosten:

Blokje van 5 opeenvolgende schildermiddagen of avonden is 100€ inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier). Inclusief thee en koffie. Exclusief groot papier, schilderdoekjes, Cobra- of olieverf.  ( Inclusief 1 keer gratis afmelding). Betaling achteraf. Flexkaart  4 lessen voor 100 € inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier) en inclusief 1 groot/middel/klein schilderdoekje,  Inclusief thee en koffie. Exclusief groot papier en Cobra- of olieverf. instap wanneer je wilt, 1 jaar geldig. Vooraf betalen. Je hoeft je niet af-te-melden, alleen aanmelden als je zin hebt 🙂 ! Voor alle schilderlessen geldig. Tienrittenkaart 10 lessen voor 200€, inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier) Inclusief thee en koffie, Exclusief groot papier en Cobra- of olieverf. instap wanneer je wilt, vooraf betalen, afmelden hoeft niet, alleen aanmelden.Een half jaar geldig.

Proef les 10€

Contact en meer informatie, stuur me een e-mail.

*

 

Van 10 tot en met 31 mei gesloten wegens vakantie

Closed for holidays from 10 to 31 May

 

*

 

PAINTING CLASSES AMSTERDAM CENTER

Participate: per 5x  or  flex card  or  10 trip card

NEW: TEN-TRIPCARD

Every Monday afternoon from 2 to 5 p.m.

Every other Wednesday evening of the month from 7.30 pm – 10 pm.

next evenings: Febrary 5, February 19

and March 4, March 18,

April 1 and April 15,

6 May 2020

Closed for holidays from 10 to 31 May

*

The lessons are given continuously throughout the year: excluding summer holidays, spring holidays and Christmas holidays. You sign up per block of 5 lessons or buy a flex card.

I teach all painting and drawing techniques and focus on the personal development of every participant, nowadays interspersed with assignments and theme lessons. Each lesson starts with a small intro lecture on selected (painterly) artistic subjects, for example: technique, materials, color, art history, contemporary art, inspiration, working method, etc … These topics are always selected and adjusted to the demand and needs of the Attendees.

*

Cost:

Block of 5 consecutive painting afternoons or evenings is 100 € including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper). Including tea and coffee. Excluding large paper, canvases, Cobra or oil paint. (Including 1 free cancellation).

Flex card 4 lessons for 100 € including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper) and including 1 large / medium / small painting canvas, including tea and coffee. Excluding large paper and Cobra or oil paint. step in whenever you want, valid for 1 year. Pay in advance. You do not have to log-off, only register if you feel like it :-)! Valid for all painting classes. Ten Trip 10 lessons for 200 €, including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper) Including tea and coffee, Excluding large paper and Cobra or oil paint. entry when you want, prepay, you do not have to cancel, just register. valid for a half  year

Trial lesson € 10

Contact and more information, send me an e-mail.

*

streetworkshop

 

*

Ook:

Dag / avond-workshops voor familie, vrienden, groepen, bedrijven.

*

Also:

Day / evening workshops for family, friends, groups, companies.

 

Jacomina.