painting classes

Schilderles in Amsterdam Centrum

OP MAANDAGMIDDAG EN WOENSDAGAVOND

NIEUW : FLEXKAART 

*

 

 

Atelier Plantage Muidergracht 121, Amsterdam

Iedere maandagmiddag van 14 – 17uur

Iedere eerste woensdagavond van de maand van 19.30 – 22uur.

volgende avond: 4 december 2019

*

De lessen worden het hele jaar doorlopend gegeven: zomervakantie, lentevakantie en kerstvakantie uitgezonderd. Je geeft je op per blokje van 5 lessen of koopt een flexkaart.

Ik geef les in alle schilder- en tekentechnieken en richt me op een persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer, tegenwoordig afgewisseld met opdrachten en thema lessen. Iedere les begint met een kleine intro-lezing over uitgekozen (schilder)kunstige onderwerpen bijvoorbeeld: techniek, materialen, kleur, kunstgeschiedenis, hedendaagse kunst, inspiratie, werkwijze etc… Deze onderwerpen worden altijd gekozen en afgesteld op de vraag en behoefte van de deelnemers.

*

Kosten:

Blokje van 5 opeenvolgende schildermiddagen of avonden is 100€ inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier). Inclusief thee en koffie. Exclusief groot papier, schilderdoekjes, Cobra- of olieverf.  ( Inclusief 1 keer gratis afmelding). Betaling achteraf.

Flexkaart  4 lessen voor 100 € inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier) en inclusief 1 groot/middel/klein schilderdoekje,  Inclusief thee en koffie. Exclusief groot papier en Cobra- of olieverf. instap wanneer je wilt, 1 jaar geldig. Vooraf betalen. Je hoeft je niet af-te-melden, alleen aanmelden als je zin hebt 🙂 ! Voor alle schilderlessen geldig.

Proef les 10€

Contact en meer informatie, stuur me een e-mail.

*

Every Monday afternoon from 2 to 5 p.m.

Every first Wednesday evening of the month from 7.30 pm – 10 pm.

next evening oktober 2 2019

*

The lessons are given continuously throughout the year: excluding summer holidays, spring holidays and Christmas holidays. You sign up per block of 5 lessons or buy a flex card.

I teach all painting and drawing techniques and focus on the personal development of every participant, nowadays interspersed with assignments and theme lessons. Each lesson starts with a small intro lecture on selected (painterly) artistic subjects, for example: technique, materials, color, art history, contemporary art, inspiration, working method, etc … These topics are always selected and adjusted to the demand and needs of the Attendees.

*

Cost:

Block of 5 consecutive painting afternoons or evenings is 100 € including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper). Including tea and coffee. Excluding large paper, canvases, Cobra or oil paint. (Including 1 free cancellation).

Flex card 4 lessons for 100 € including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper) and including 1 large / medium / small painting canvas, including tea and coffee. Excluding large paper and Cobra or oil paint. step in whenever you want, valid for 1 year. Pay in advance. You do not have to log-off, only register if you feel like it :-)! Valid for all painting classes.

Trial lesson € 10

Contact and more information, send me an e-mail.

*

streetworkshop

 

*

Ook:

Dag / avond-workshops voor familie, vrienden, groepen, bedrijven.

*

Also:

Day / evening workshops for family, friends, groups, companies.

 

Jacomina.