painting classes

Schilderles in Amsterdam Centrum

english below

OP MAANDAGMIDDAG EN WOENSDAGAVOND

Deelnemen: per 5 Rittenkaart  of  10 Rittenkaart

Een proefles (10€) is aan te bevelen en het hele jaar door mogelijk

De schilderlessen gaan deze zomer door tot 14 augustus

en beginnen weer vanaf half September.

*

 

Atelier Plantage Muidergracht 121, Amsterdam

Maandagmiddag van 14 – 17uur

Woensdagavond  van 19.30 – 22uur.

*

De lessen worden het hele jaar doorlopend gegeven: zomervakantie, lentevakantie en kerstvakantie uitgezonderd. Je geeft je op voor een 5 Rittenkaart of een 10 Rittenkaart.

Ik geef les in alle schilder- en tekentechnieken en richt me op een persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer. Vrij schilderen afgewisseld met opdrachten en thema lessen. Iedere les begint met lichtbeelden van een kleine intro-lezing over schilderkunstige onderwerpen bijvoorbeeld: techniek, materialen, kleur, kunstgeschiedenis, hedendaagse kunst, inspiratie, werkwijze etc… Deze onderwerpen worden altijd gekozen en afgesteld op de vraag en behoefte van de deelnemers.

*

Kosten:

5 Rittenkaart: 5 lessen voor 110, inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier) Inclusief thee en koffie, Exclusief groot papier, Cobra- of olieverf. instap wanneer je wilt, vooraf betalen. Keuze voor zowel maandag als woensdag en 10 weken geldig. Maximaal ongeveer 10 personen per les, vol is vol. Wie het eerst aanmeld heeft plaats.

10 Rittenkaart 10 lessen voor 210€, inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier) Inclusief thee en koffie, Exclusief groot papier, Cobra- of olieverf. instap wanneer je wilt, vooraf betalen. Keuze voor zowel maandag als woensdag en 4 maanden geldig. Maximaal ongeveer 10 personen per les, vol is vol. Wie het eerst aanmeld heeft plaats.

Voor beide Rittenkaarten geld: eenmaal aangemeld is het vóór 24uur van te voren gratis afmelden.

 

aangesloten bij:

Jongeren Sport en Cultuur Fonds Amsterdam

 

Sinds enige tijd begeleid ik persoonlijk en met veel plezier jongeren vanaf 11 jaar die hun talent hebben ontdekt en het willen ontwikkelen. Ik bied een mooi breed beginnend leerproces met de mogelijk om een portfolio op te bouwen en later eventueel een creatief beroep te kiezen.

Er zijn geen speciale (kinder)groepen, alle leeftijden en kleuren lopen door elkaar.

 

Om het aanbod te bekijken van creatieve lessen voor jongeren in Amsterdam zie ook:

KUNSTVOL

Contact en meer informatie, stuur me een e-mail.

 

*

PAINTING CLASSES AMSTERDAM CENTER

Painting class in Amsterdam Center

ON MONDAY AFTERNOON AND WEDNESDAY EVENING

Participation:  5 Trip or 10 Trip

A trial lesson (10€) is recommended and possible all year round

The painting classes will continue this summer until August 14

and start again from mid-September.

*

The lessons are given continuously throughout the year: excluding summer holidays, spring holidays and Christmas holidays. You sign up per block of 5 lessons or buy a flex card or a Ten Trip.

I teach all painting and drawing techniques and focus on the personal development of every participant, nowadays interspersed with assignments and theme lessons. Each lesson starts with a small intro lecture on selected (painterly) artistic subjects, for example: technique, materials, color, art history, contemporary art, inspiration, working method, etc … These topics are always selected and adjusted to the demand and needs of the Attendees.

*

Cost:

5 Trip 5 lessons for 110, including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper) Including tea and coffee, Excluding large paper, Cobra or oil paint. Enter when you want, pay in advance. Choice for both Monday and Wednesday and valid for 10 weeks. Maximum about 10 people per class, full is full. Who registers first takes place.

10 Trip 10 lessons for € 210, including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper) Including tea and coffee, Excluding large paper, Cobra or oil paint. Enter when you want, pay in advance. Choice for both Monday and Wednesday and valid for 4 months. Maximum about 10 people per class, full is full. Who registers first takes place.

 

For both Rittenkaarts: once registered, it is free to cancel before 24 hours in advance.

Contact and more information, send me an e-mail.

*

workshop op straat

 

*

Ook:

Dag / avond-workshops voor familie, vrienden, groepen, bedrijven.

*

Also:

Day / evening workshops for family, friends, groups, companies.

 

Jacomina.