painting classes

Schilderles in Amsterdam Centrum

english below

OP MAANDAGMIDDAG EN WOENSDAGAVOND

Deelnemen: per 5 Rittenkaart  of  10 Rittenkaart

Een proefles (10€) is aan te bevelen en het hele jaar door mogelijk

Doorlopende cursus.

 

Zomer 2024: in juli gaan de schilderlessen gewoon door. In augustus: gaan de lessen op maandagmiddag door maar op woensdagavond zijn in de hele maand augustus geen schilderlessen. In september gaan alle lessen op maandagmiddag en woensdagavond weer van start.

 

*

Maandagmiddag van 14 – 17uur

Woensdagavond  van 19.30 – 22uur.

*

De lessen worden het hele jaar doorlopend gegeven: zomervakantie, lentevakantie en kerstvakantie uitgezonderd. Je geeft je op voor een 5 Rittenkaart of een 10 Rittenkaart.

Ik geef les in alle schilder- en tekentechnieken en richt me op een persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer. Vrij schilderen afgewisseld met opdrachten en thema lessen. Iedere les begint met lichtbeelden van een kleine intro-lezing over schilderkunstige onderwerpen bijvoorbeeld: techniek, materialen, kleur, kunstgeschiedenis, hedendaagse kunst, inspiratie, werkwijze etc… Deze onderwerpen worden altijd gekozen en afgesteld op de vraag en behoefte van de deelnemers.

*

Kosten per 1 mei 2024:

5 Rittenkaart: 5 lessen voor 115, inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier) Inclusief thee en koffie, Exclusief groot papier, Cobra- of olieverf. instap wanneer je wilt, vooraf betalen. Keuze voor zowel maandag als woensdag en 10 weken geldig. Maximaal ongeveer 10 personen per les, vol is vol. Wie het eerst aanmeld heeft plaats.

10 Rittenkaart 10 lessen voor 220€, inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier) Inclusief thee en koffie, Exclusief groot papier, Cobra- of olieverf. instap wanneer je wilt, vooraf betalen. Keuze voor zowel maandag als woensdag en 4 maanden geldig. Maximaal ongeveer 10 personen per les, vol is vol. Wie het eerst aanmeld heeft plaats.

Voor beide Rittenkaarten geld: eenmaal aangemeld is het vóór 24uur van te voren gratis afmelden.

1 Losse les is 25€ inclusief materialen (acrylverf en tekenmaterialen, klein papier) Inclusief thee en koffie, Exclusief groot papier, Cobra- of olieverf. Aanmelden wanneer je wilt. Keuze voor zowel maandag als woensdag. Maximaal ongeveer 10 personen per les, vol is vol. Wie het eerst aanmeld heeft plaats.

 

*

aangesloten bij:

Jongeren Sport en Cultuur Fonds Amsterdam

 

Sinds enige tijd begeleid ik met veel plezier jongeren vanaf 11 jaar die hun talent hebben ontdekt en het willen ontwikkelen. Ik bied een mooi breed beginnend leerproces met de mogelijk om een portfolio op te bouwen en later eventueel een creatief beroep te kiezen.

Er zijn geen speciale (kinder)groepen, alle leeftijden en kleuren lopen door elkaar.

Om het aanbod te bekijken van creatieve lessen voor jongeren in Amsterdam zie ook:

KUNSTVOL

Contact en meer informatie, stuur me een e-mail.

 

 

straat workshop

 

***

**

*

 

PAINTING CLASSES AMSTERDAM CENTER

Painting class in Amsterdam Center

ON MONDAY AFTERNOON AND WEDNESDAY EVENING

Participation:  5 Trip or 10 Trip

A trial lesson (10€) is recommended and possible all year round

continuous course.

The lessons are basically prepared in Dutch althoug i speak English and can translate some issues.


Summer 2024: painting lessons will continue as usual in July. In August: classes take place on Monday afternoons, but there are no painting classes on Wednesday evenings throughout the month of August. In September, all classes will start again on Monday afternoon and Wednesday evening.

*


The lessons are given continuously throughout the year: excluding summer holidays, spring holidays and Christmas holidays. You sign up per block of 5 lessons or buy a flex card or a Ten Trip.

I teach all painting and drawing techniques and focus on the personal development of every participant, nowadays interspersed with assignments and theme lessons. Each lesson starts with a small intro lecture on selected (painterly) artistic subjects, for example: technique, materials, color, art history, contemporary art, inspiration, working method, etc … These topics are always selected and adjusted to the demand and needs of the Attendees.

*

Cost:

5 Trip 5 lessons for 115, including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper) Including tea and coffee, Excluding large paper, Cobra or oil paint. Enter when you want, pay in advance. Choice for both Monday and Wednesday and valid for 10 weeks. Maximum about 10 people per class, full is full. Who registers first takes place.

10 Trip 10 lessons for € 220, including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper) Including tea and coffee, Excluding large paper, Cobra or oil paint. Enter when you want, pay in advance. Choice for both Monday and Wednesday and valid for 4 months. Maximum about 10 people per class, full is full. Who registers first takes place.

For both Rittenkaarts: once registered, it is free to cancel before 24 hours in advance.

1 Individual lesson is €25 including materials (acrylic paint and drawing materials, small paper). Including tea and coffee. Excluding large paper, Cobra or oil paint. Register whenever you want. Choice for both Monday and Wednesday. Maximum of approximately 10 people per lesson, full is full. Whoever registers first will have a seat.

Contact and more information, send me an e-mail.

*

*

Ook:

Dag / avond-workshops voor familie, vrienden, groepen, bedrijven.

*

Also:

Day / evening workshops for family, friends, groups, companies.

 

 

Ruim 25 jaar geef ik schilderles in mijn Atelier aan iedereen die dat leuk vindt en zich wil ontwikkelen op het witte vlak. Na de Hogeschool voor Beeldende Kunsten Arnhem en ‘de Ateliers’ heb ik me als professioneel kunstenaar in Amsterdam gevestigd. Verdieping in de kunstgeschiedenis en het volgen van ontwikkelingen in de hedendaagse kunst dragen bij aan een kleurrijke schilderles met veel plezier en ervaring. Iedere les begint met een kort intro over: – Schilder/tekentechnieken zoals: licht – donker, penseelstreek, vorm, atmosferisch perspectief, lijn perspectief, compositie, collage. – Materiaalkennis zoals: de vele soorten van verf, vernis, fixeer, mediums, inkt, krijt, potlood, pennen en stiften etc. – Om de zoveel tijd model schilderen, portret schilderen, figuur tekenen, schilderij/foto naschilderen, stilleven, interieur en fantasie opdrachten enz… –

We verdiepen ons in kunstgeschiedenis en hedendaagse kunst met veel lichtbeelden. Zowel figuratieve als abstracte kunst. Kijken, leren en genieten van schilderijen uit diverse stromingen/stijlen/culturen inclusief vrouwelijke kunstenaars die buiten de canon verbleven. – Kleur, mengen van kleuren, kleurenwerking, totstandkoming en onderlinge beïnvloeding. – Het vinden van een eigen weg in het schilderen… Wees welkom om mijn lessen eens uit te proberen.